Facebook ile BağlanHoşgeldin Ziyaretçi Giriş Yap Kayıt Ol Siparişim Nerede? Bize Ulaşın
Tarih

Türkiye, Rusya Karadeniz Ve Çerkezistan

Stok Kodu

0088

Markası

TÜRK TARİH KURUMU
İndirimli
Yeni Ürün
Vitrin Ürünü
:
0.00TL
İNDİRİMLİ TUTAR
KARGO BİLGİSİ
Şimdi sipariş verirseniz ürün yarın kargoya verilecektir.
ANLAŞMALI FİRMALAR
Ad.
Sepete Ekle Hemen Al

STOK BELİRTİLMEDİ

STOK SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ.

MÜŞTERİ TEMSİLCİLERİYLE İLETİŞİME GEÇİNİZ

Yukarıdaki bağlantılara tıklayarak stok hakkında bilgi talep edebilirsiniz.

  • Ürün Özellikleri
  • Ürün Yorumları
  • Kargo ve Ödeme

Yazar: Edmund Spencer 
Çeviri: Dilek Cenkçiler
Sayfa Sayısı: 362
Basım Tarihi: 2014
Baskı Sayısı: 1. Baskı
Boyut: 16,5 x 23,5 cm
Dil: Türkçe
Cilt Tipi: Karton Kapak
ISBN: 978-975-16-2722-3


GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Geçmişteki ve Günümüzdeki Macaristan – Bir Otelde Meydana Gelen Olay – Kont Széchényi – Reformları – Macaristan’daki Anayasal Hakların Zaferi – Macar Lisanının Yeniden Canlandırılması – Bir Kanun Koyucu Olarak Kont Széchényi – Kossuth ve Partisi – Güçlü Etkisi – Avusturya ve Rusya’nın Entrikaları – Macaristan’daki Savaşa Yol Açan Nedenler – Macaristan’ın 1850’Deki Melankolik Görünümü – Kossuth’un Karakteri – Mücadele Etmek Zorunda Kaldığı Güçlükler – General Görkey’in İhaneti – Avusturya Hükümetinin Zalimliği – Kont Louis Bathyani’nin İdamı – Avusturya’nın Kendine Zarar Veren Politikası – Rusya’nın Avusturya’daki Etkisi – Sorumsuz Güç ve Bunun Sonuçları7

İKİNCİ BÖLÜM
Macarların Milli Özellikleri – Macaristan’da Yaşayan Farklı Irklar – Macarların Karakteristikleri – Tarihleri – Savaşları – Bağımsızlık Aşkları – Avusturya Hanedanına Ait Prenslerin Macar  Tahtına Çıkması – Cesaret Kırıcı Yönetimleri – Habsburg Hanedanı Prenslerinin Politikaları Hakkındaki Görüşler23

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Macaristan’da Huzursuzluk – Aşağı Tuna’daki Bazı Slav Irkları Hakkında – Rus Panslavizmi – İlirya Panslavizmi – Slavların Politik ve Sosyal Durumu – Halk Ayaklanmaları – Irk Önyargıları – Macar Savaşı Sırasında Avusturya Tarafından Nasıl Yönlendirildikleri – İlirya –  Slav Konfederasyonu – Slavlar Tarafından İşgal Edilen Bölge – Savunma Konumu Olarak
Değeri – Avusturya ve Türk İmparatorluklarının Kritik Durumu.31 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
1850 Yılında Buharlı Gemiyle Tuna’da Seyahat – Presburg Manzarası – Macar Kralı Ferdinand’ın Taç Giymesi – Son Savaşın Üzücü Etkileri – Komorn Kalesi – Wissegrad – Peşte’ye Varış – Terörün Saltanatı – Kadınları Kırbaçlamak – Avusturya’nın Macarları Almanlaştırma Çabası – Macarların Milli Gururları – Buda Kuşatması – General Görgey’in İhaneti – Görgey ve Kossuth Arasındaki Düşmanlık – Kossuth’un Hükümetinde Kararsızlık – Macaristan’ın Düşmesi.43 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Peşte’den Ayrılış – Son Savaşın Etkileri – Neusatz’ın Tamamen Yok Olması – Hırvatistan Valisi – Ordusu – Zulümleri – General Mayerhoffer ve Hırsız Çeteleri – Avusturya’nın İntikamı – Askeri Kordon Hakkında – Karlofça – Sırp Milliyetçiliğinin Tarihi Gelişimi – Savaşçı Alışkanlıkları – Sırpların Karakteristikleri – Cumhuriyetçi Eğilimleri – Sırbistan’daki Türk Garnizonları – Sırpların Sultana Sadakatlerinin Önemi – Son Yorumlar.53

ALTINCI BÖLÜM
Belgrat – Sırp Köylüleri – Semendire – Tuna’daki Manzara – Demir Kapı – Kendine Has Özellikleri – Tehlikeli Seyirler – Girdaplar – Buharlı Geminin Kaybedilmesi – Vidin ve Kaleleri – Kalafat’ın Önemi – Balkanların İlk Görünüşü – Nicopolis Şehri ve Kalesi – Sestova – Rusçuk ve Kaleleri – Turtukai ve Oltenitza Kalesi – Müstahkem Mevki Olarak Silistre’nin Önemi – Rassova Şehri ve Kalesi – Tchernawoda – Karadenize Açılması Düşünülen Kanal – Rusya’nın Bu Kanalın İnşasına İtirazı – Tuna’daki Utanç Verici Seyir Şartları – Hirsova Kalesi – Matschin – İsakçı – Tulça – Tuna Deltası – Türkiye ve Rusya Arasındaki Savaş Üzerine Gözlemler.69

YEDİNCİ BÖLÜM
Rusya’nın Cesaret Kırıcı Etkisi – Moldova Eflâkları – Kökenleri – Tarihçeleri – Eski Daçyalılar – Gotlar, Hunlar ve Türklerle Yaptıkları Savaşlar – Türk İmparatorluğuna Nasıl Bağlandılar – Rusların Prenslikleri Elde Etmek İçin Entrikaları – Rus Hamiliğinin Felaket Getiren Etkileri – Ülkenin Rus Askerleri Tarafından İstila Edilmesi Sırasında Moldova Eflâkların Çektiği Acılar83

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Moldova Eflâk’ın Zirai ve Ticari Kapasiteleri Açısından Değerlendirilmesi – Seyahat Şekli – Moldova Eflâklılarının Özellikleri – Eflâk Hanları – Köyler – Manastırlar – Büyük Servetleri – Halkın Batıl İnançları – Yunan Dininin Moral Bozucu Etkileri – Moldova Eflâk’ta Yaşayan Çeşitli Irklar – Aristokratlar ve Köylüler – Kıyafetleri – Dilleri – Roma Kökenlerine İlişkin Göstergeler – Çingenelerin ve Yahudilerin Göze Çarpan Özellikleri – Alışkanlıkları, Davranışları ve Gelenekleri .95

DOKUZUNCU BÖLÜM
Türkiye’nin Mevcut Durumunun İncelenmesi – Türk İdaresi Altındaki Hıristiyan Nüfusun Durumu – Onlarla İlgili Kanunlarda Reform Yapma İhtiyacı – Hıristiyan Düşmanlığı – Demokratik Eğilimleri – Türkiye’nin Kritik Konumu – Türk Mevzuatı – Rus Hükümetiyle Türkiye’nin Karşılaştırılması – Türkiye’nin Sömürgeleştirilme Önerisi – 1848 Yılında Moldova Eflâklıların İsyan Hareketleri – Liberal Partinin Papazlık Çıkarlarına ve Etkilerine Düşmanlığı – Macarlarla İttifak Kurma Girişimleri – Yunanlı Papazların ve Rus Aristokratların Rusya’ya Doğru Eğilmeleri – Ömer Paşa ve Türkiye’deki Yabancı Mülteciler – Bunların Muhtemel Etkileri .103

ONUNCU BÖLÜM
Ticari Açıdan Moldova Eflâk – İhracatları – Üretimleri – Rusya Tarafından Kurulan Hükümet – Yönetimdeki Hataları – Ajanlarının Rüşvet Alması – Voyvodalar – Eflâk Prensi Bibesco Stirbey – Moldova Prensi Gregory Ghika – Karakterleri – Moldova – Eflâk’ın Büyük Bereketi – Ülkenin Kasvetli Görünümü – Sömürgeleşme İmkânları ve Avantajları – Galatz’dan Jassy’e Gezi – Jassy’nin Görünümü – Moldova’da Yollar – Menziller – Kar Fırtınasına  Yakalanılması – Gece Savaşı – Boyana’ya Varılması – Prut Vadisi – Tzarnowitz – Avusturya Bukovina’sından Gözlemler 115

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Buharlı Gemiyle Galatz’dan İstanbul’a Yolculuk – Tuna Deltası – Kazak Çadırı – Deltanın Sağlığa Aykırı Oluşu – Karadeniz’de Denizcilik Konusunda Gözlemler – Varna – Sizopoli – Trakya Boğazı – Karadeniz’in ve Azak Denizinin Her Yıl Azalması – Nedenleri – Büyükdere – Tarabya – İstanbul’un Sahil Görüntüsü 131 

ONİKİNCİ BÖLÜM
İnanç Olarak İslamiyet – Halkın Medeniyeti Üzerindeki Etkileri – Türk İmparatorluğunun Nüfusu – Hıristiyanlar ve Müslümanlar – Türk Sorununun Çözümündeki Zorluklar – Hıristiyanlara Taviz Verilmesi Beklentisi – Türkiye’deki İlkel Hıristiyanlar – Bu Hıristiyanlar Vasıtasıyla Türklerin Hıristiyan Yapılması İhtimali – Şimdiki Savaşın Türkiye’de Neleri Etkileyebilecekleri Konusunda Umutlar .141

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Türkler Arasında Fanatikliğin Azalması – İstanbul’un Genel Bir Tarifi – Kamu Binaları – Pazarlar – Camiler – Ayasofya – Sokaklar – Dükkânlar ve Dükkân Sahipleri – Türk Müziği – Yaygın Batıl İnançlar – Türk Mahkemeleri – Düğün 155

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İstanbul’un Çevresi – Kayıklar ve Kayıkçılar – Bulgurlu Dağı Ziyareti – Muhteşem Manzara – Yansımaları – Bursa’ya Gezi – Bölge Manzarasının Harap Yanı – Bursa Hakkında Gözlemler – Türkmenlerin Karargâhı – Tatlı Su Vadisi Ziyareti 167 

ONBEŞİNCİ BÖLÜM
Türkiye’nin Askeri Bir Güç Olarak İlerleyişi – Sultan Abdülmecit – Karakteri – Türk Askerleri – Disiplini – Donanımı – Türk Ordusunun Teşkilatı – Donanma – Mecburi Askerliğin Moral Bozucu Etkileri – Padişahın Reformları – Hükümetin Mücadele Etmesi Gereken Zorluklar – Yabancı Uyrukluların Türkiye’deki Etkisi – Merhum Hüsrev Paşa – Yönetim Kademelerindeki Olağanüstü Yükselişi – Halil Paşa – Ömer Paşa – Paşanın Askerlik Yaşamının Kısa Bir Tasviri.179

ONALTINCI BÖLÜM
Rusya – Karadeniz – Çerkezistan – Rusya’nın Doğudaki İlerleyişi – Kafkasya’daki Harp Hakkında Gözlemler – Karadeniz’de Rusya’ya Saldırmanın Olanağı – Avrupa’da Rusya Hakkındaki Kamuoyu – Avrupa Uygarlığına ve Bağımsızlığına Karşı Rusya’dan Gelebilecek Endişe Verici Tehlikeler191 X Türkiye, Rusya, Karadeniz ve Çerkezistan

ONYEDİNCİ BÖLÜM
Karadeniz – Gemiciliği – Rusya Onu Nasıl Sahiplendi – Odessa’ya Varış – Varlıklı Şehir Odessa – Edirne Antlaşması – Rusya’ya Yararlı Sonuçları – Rusya Tarafından Yabancılara Verilen Teşvikler – Rus Donanması – Rus Bahriyeliler – Rusya’da Zimmete Geçirme – Rusya’nın Mevcut Siyasi Konumu 211 

ONSEKİZİNCİ BÖLÜM
Sivastopol’ün Genel Tarifi – Durum – Liman – Tahkimat – Bir Savunma Konumu Olarak Sivastopol – Toprak Altındaki Bir Şehire Ziyaret – Eşsiz Dağ Kalesi – Simferopol’e Yolculuk – Balaklava – Bir Liman Olarak Avantajları – Ruslar ve Tatarlar.225 

ONDOKUZUNCU BÖLÜM
Bahçesaray’a Yolculuk – Tatar Köyleri – Bahçesaray’ın Tarifi – Tatarların Tarihsel Hikâyesi – Rusya Kırım Tatarlarına Nasıl Sahip Oldu – Tatar Kabileleri – Âdetleri – Davranışları – Gelenekleri – Rus Stepleri – Özellikleri – Ekip Biçmenin İmkânsızlığı233 

YİRMİNCİ BÖLÜM
Bahçesaray’dan Yolculuk – Merdiven Geçidi – Kırım’ın Güzel Manzarası – Alupka’ya Varış – İmparator Nikola’yı Ziyaret – Kişiliği ve Davranışının Tarifi – Karadeniz Etrafında Yolculuk – Yalta – Kefe – Kimmer Boğazı – Kerç – İlginç Kalıntılar – Taman Adası – Höyükler – Kuban Nehri – Çernemorski Kazaklarını Ziyaret.249

YİRMİBİRİNCİ BÖLÜM
Çerkezistan’dan İlk Görüntü – Anapa – Muhteşem Manzara – Sucuk Kale’nin Tarifi – General Willemineff’in Çerkezistan Seferi – Başına Gelen Felaketler – Yenilgi ve Ölüm – Gelencik’e Varış – Güzel Limanı – Bir Askeri Üs Olarak Rusya’ya Kazandırdıkları.263 

YİRMİİKİNCİ BÖLÜM
Ruslar Gelencik’i Nasıl Aldı? – Kale – İç Kısımlara Yolculuk – Çerkezistan’da Rus Askeri Yolları Nasıl Yapılır? – Pchad Körfezi – Çerkezlerin Husumeti – Çerkez Savaş Narası – Muhteşem Sahil Manzarası – Djook Körfezi – Vadran Körfezi – Pitsunda’ya Varış – İç Kısımlara Yolculuk – İlginç Kilise – Bombora – Bir Çerkez Kasabasını Ziyaret – Çerkez Ormanları – Haçlıların Silahları271

YİRMİÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bombora Prensi’ne Ziyaret – Çerkez Savaşçısının Tasviri – Çerkez Reisi’nin Yaşadığı Yer – Çerkezistan Reislerinin Vatanperverliği – Çerkez Kadınları – Kişisel Görünümleri – Çerkezistan’da Ahlaksızlığa Karşı Yasalar – Kadınların Kıyafeti – Sohumkale’ye Varış – Garnizonun Sefil Durumu – Bir Rus Askerinin Karakteri – Kafkasya’daki Savaşları.281 

YİRMİDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Elbruz Dağının Denizden Görünüşü – Megrel Kıyısı – Redout Kale – Şehrin Tasviri – Kafkas Kabileleri – Rusya’nın Kafkasya’daki Emniyetsiz Yönetimi – Kafkasya’nın Mineral Zenginlikleri.295 

YİRMİBEŞİNCİ BÖLÜM
Kafkasya ve Halkının Tarihi Hakkında – Kafkasya’da Rus Entrikaları – Kafkasya’nın İlk Savaşçı Peygamberi İlyas Mansur – Geçmişi ve Esrarengiz Şekilde Yok Oluşu – Halefleri, Gazi Molla ve Şamil Bey – Meslekleri.307 

YİRMİALTINCI BÖLÜM
Şamil Bey – Yönetici Olarak Yetenekleri – Olağanüstü Kariyeri – Kafkasya Gerillası – Teçhizatı – Ustalığı – Süvari Olarak Yeteneği – Savaşma Metodu – Kafkasya’yı Sindirmenin Zorluğu.319 

YİRMİYEDİNCİ BÖLÜM
Kafkasya Gerillaları’nın Askeri Disiplini – Nasıl Bakılıyorlar – Reisin Görevleri – Şamil Bey’in Kafkasya’daki Artan Etkisi – Açık Ordugâh – Kafkasya Gerillası – Dayanıklılığı – İçkiden Uzak Durma – Rus Askerleri İle Arasındaki Fark.327 

YİRMİSEKİZİNCİ BÖLÜM
Kafkasya’ya Genel Bakış – Ürettikleri – Ticari Eşyalar – Tarım Sistemi – Değirmenler – Tahıl Siloları – Halkın Çalışkanlığı – Soylu Atları – Kafkasya’nın Doğal Tarihinin Tasviri.335 

YİRMİDOKUZUNCU BÖLÜM
Çerkezler – Dinleri – Kutsal Korulukları – Dini Kuralları – İnsanlarının İlkel Davranışları – Adaleti Uygulamaları – Yasaları – Kafkasya’nın Halk Ozanları – Geleneklerinde Korunan Tarihsel Kayıtları – Çerkezler İle Ispartalıların Davranışları ve Hukuk Kuralları Arasındaki Benzerlikler343

OTUZUNCU BÖLÜM
Bir Askeri Güç Olarak Rusya – Kafkasya Kıstak’ının Siyasi Önemi – Hindistan’ın Tasarlanan İstilası Hakkında Öneriler – Nasıl Engellenir – Kafkasya Bölgelerine Genel Bakış – Kapanış
Sözleri.353

Bu ürün henüz yorum almamış. Yorum yapabilmek için bu ürünü satın almış olmanız gerekmektedir.

Web sitemizde yer alan kitapların tamamı orjinal olduğu gibi bazen sahaflardan sizin için tedarik ettiğimiz baskısı uzun yıllar önce yapılmış kitaplarında satışı yapılmaktadır. Söz konusu ürünlerin sahaflardan temin edilmiş olanları ürün detay safasında yer alan "Ürün Açıklaması" bölümünde ayrıca belirtilmektedir. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün, bu saatten sonra verilen siparişler bir sonraki gün işleme alınır. Hafta sonu verilen siparişlerin tamamı bir sonraki iş günü işleme alınmaktadır. Teslimatınız Kargo firmasına göre değişkenlik gösterir. Bulunduğunuz bölgeye göre ortalama 1-3 iş günü içerisinde siparişiniz adresinize teslim edilmiş olur.

Kargo ve İade

Kargo bedeli alıcı tarafından karşılanmaktadır. Kargonuzu teslim almadan önce lütfen eksik, hasarlı ya da ayıplı olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer kargonuzda normal dışı bir durum gözlemlerseniz zabıt tutarak ürününüzü kargo görevlisine iade ediniz.

Sipariş Kargoya Verilişi

Ürünler siparişi verdiğiniz tarihten itibaren aksi belirtilmedikçe (Hızlı kargo vb. uyarı simgeleri.) 2 iş günü içerisinde kargolanmaktadır.


%100 GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

Tüm alışverişlerinizde güvenle ödeme sağlayabilirsiniz.

KREDİ KARTIYLA ÖDEME

Tüm alışverişlerinizde kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz.

7X24 BİZE ULAŞIN

Uzman E-Ticaret personelimize her zaman ulaşabilirsiniz.

Kampanya ve indirimlerden haberdar olun.

Size yardımcı olmamızı ister misiniz?

X

Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz.

Detaylı bilgiye Aydınlatma Metni sayfamızdan erişebilirsiniz.